Gawad Anak ng Paaralan 2016

Gawad Anak ng Paaralan (MHPNHS-MAA)

Ang Gawad Anak ng Paaralan ay pagpapatuloy sa mga karangalang ipinagkakaloob ng pangkabuuang samahan ng nagsipagtapos sa BHS / MHPHS / MHPNHS.

Ipinagkakaloob ito sa mga indibidwal (pumanaw man o nabubuhay pa) at pangkat na nagsipagtapos sa paaralan, na naging katangi-tanging halimbawa ng paglilingkod para sa ikasusulong ng paaralan, samahan, at komunidad.

Noong 2015 sa unang Araw ng Alumni na itinaguyod ng MHPNHS Alumni Association, ipinagkaloob ito ng MAA sa apat (4) na indibidwal at dalawang (2) pangkat: indibidwalIluminada de Jesus-Catap ng Class 1968, Balbino S. Vistan ng Class 1967, Felipe “FF” Cruz ng Class 1937, at Ernesto S. Ramos ng Class 1953; pangkatGintong Samahan ng MHPHS (asosasyon ng mga retiradong guro ng paaralan), at Class 1970.

Ngayong 2016 sa ikalawang Araw ng Alumni na itinataguyod ng MAA, ipinagkaloob ito sa dalawang indibidwal at isang pangkat: Jose C. de la Rama ng Class 1946, Rolando G. Valenzuela ng Class 1953, at The Giant Roof Foundation (TGRF) ng Class 1975.

Ang pagkilala ay nilagdaan nina Raffy de la Rosa, pangulo, at Perfecto T. Martin, tagapangulo ng lupon, at ipinagkakaloob noong Nobyembre 30, 2016 sa pagdiriwang ng Araw ng Alumni 2016 sa Malolos Sports and Convention Center, Lungsod ng Malolos, Lalawigan ng Bulacan:

JOSE C. DE LA RAMA, Class of 1946

Ipinagkaloob ng opisyal na samahan ng mga nagsipagtapos upang kilalanin at pahalagahan ang mahabang panahon ng kanyang paglilingkod sa Inang Paaralang bilang pangulo ng samahan ng mga guro at magulang sa loob ng mahigit isang dekada mula 1974 hanggang 1987, at ipagunita ang kanyang pagsisikap–kasama ng iba pang guro, magulang, at alumni–na maitayo ang PTA-Alumni Hall noong 1988 sa bagong bukás na kampus sa Sta. Isabel ng ating paaralan; sa loob ng mahabang panahon, ang bulwagan, bukod sa mga idinaraos na mga gawaing pampaaralan, ay naging makasaysayang at pamanang gusali at buháy na tahanang nag-uugnay sa  alumni  at sa paaralan sa loob ng mahabang panahon.

ROLANDO G. VALENZUELA, Class of 1953

Ipinagkaloob ng opisyal na samahan ng mga nagsipagtapos upang kilalanin at pahalagahan ang mahabang taon ng kanyang paglilingkod sa pangkabuuang samahan ng mga nagsipagtapos, magmula nang muling pasiglahin ang samahan noon 1998, hanggang nitong 2015 nang matapos manungkulan bilang kalihim; sa pamamagitan ng masinop, tapat, at marubdob na pagtupad ng kanyang tungkulin, naitala niya at naingatan ang malaking bahagi ng kasaysayan ng ating samahan at maging ng ating paaralan; naging katangi-tanging halimbawa siya ng paglilingkod sa samahan sa pag-aalay ng kanyang talino at panahon upang panatilihing buhay ang samahan at ingatan ang makasaysayang pamana nito sa mga susunod na henerasyon ng mga anak ng paaralan.

Gawad Anak Acceptance Speech (R. Valenzuela)

THE GIANT ROOF FOUNDATION (TGRF) ng Class of 1975

Ipinagkaloob ng opisyal na samahan ng mga nagsipagtapos sa upang kilalanin at pahalagahan ang aktibong pakikilahok ng isang pangkat ng mga nagsipagtapos sa mga gawaing pampaaralan at pangkomunidad magmula noong taong 2000 (Silver Jubilee ng klase) hanggang sa kasalukuyan; kanilang ipinakita na kasabay ng kanilang mga pagdiriwang at kasayahan bilang isang batch, naglulunsad din sila ng mga proyekto sa loob ng Inang Paaralan, gaya ng pagpapaaral sa nangangailangan, paligsahang pang-estudyante, pagkakaloob ng libro at iba pang kagamitan, oryentasyon sa pagpili ng kursong pangkolehiyo ng mga magtatapos, at iba pa; sa komunidad, lumahok sila sa blood donation program ng Red Cross at namahagi ng tulong at galak sa mga bata ng Pamarawan, bukod sa iba pang gawaing sibiko na magsisilbing halimbawa sa iba pang pangkat ng mga nagsisipagtapos sa ating paaralan.

Gawad Anak Acceptance Speech (TRGF)

Ipinagkaloob sa tatlo ang lilok sa kahoy ni Danny S. Pangan, kilalang alagad ng sining sa Bulacan na nakapagtanghal na ng kanyang mga obra sa iba’t ibang lugar sa bansa at maging sa ibayong dagat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*