Pagpapakilala sa Bulacan High School

Bulacan High School: Antolohiya ng Alaala

Ipakikilala ng Bahay Saliksikan ng Bulacan (Center for Bulacan Studies) ng Bulacan State University ang librong Bulacan High School: Antolohiya ng Alaala sa Miyerkoles, Abril 19, 2017.

Bulacan High School: Antolohiya ng Alaala

Magsisimula ang programa sa ika-9 umaga, sa University Hostel ng BulSU, Lungsod ng Malolos.

Ang librong Bulacan High School ang kauna-unahang publikasyon na tumatalakay sa mga pangyayari, tao, institusyon at iba pang bagay kaugnay sa kasaysayan ng unang pampublikong mataas na paaralan (high school) sa lalawigan ng Bulacan at kabilang sa mga una sa buong bansa.

Sa unang pagkakataon din, natipon ang pangalan ng mga alumni ng BHS bago at pagkaraang magkadigma (mula 1909 hanggang 1951) sa librong ito.

Marcelo H. del Pilar High School (ngayo’y dinagdagan ng “National” ang pangalan) ang naging tawag sa paaralan mula nang baguhin sa bisa ng batas na ipinasa noong 1951.

Ang aklat ay tinipon at pinamatnugutan ni Perfecto T. Martin, nagtapos sa MHPHS noong 1968 at isang trustee ng MHPNHS Alumni Association (MAA).

May isinulat namang pambungad sa aklat si Jaime A. FlorCruz — nagtapos din sa MHPHS noong 1967 at kasalukuyang trustee ng MAA—ngayo’y propesor sa Beijing University matapos magretiro bilang bureau chief ng CNN.

May malaking diskuwentong nakalaan sa mga bibili ng kopya (regular na presyo: P1,500) sa araw ng pagpapakilala.

Magpadala lamang ng SMS o tumawag sa CBS kung interesadong dumalo (CBS mobile: 0925 621 4848).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*