Pamana 1905

August 11, 2017 admin 0

In celebration of History Month, Marcelo H. Del Pilar National High School will be hosting a special event called “PAMANA 1905”. Sponsored by KOLAB Social Science Ed Collective, the said event will highlight a quiz bee about our Alma Mater, an special exhibit showcasing the […]

Sa Pagpapakilala ng Bulacan High School: Antolohiya ng Alaala

May 3, 2017 admin 0

Sa Pagpapakilala ng Bulacan High School: Antolohiya ng Alaala ni Dr. Cecilia N. Gascon Pangulo, Bulacan State University Isang napakamakabuluhang gawain ang balik-tanawin ang nakaraan tulad nga ng kasabihang Tagalog, ‘Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.’ Ngunit ngayon ay gusto ko […]

Pagpapakilala sa Bulacan High School

March 17, 2017 admin 0

Ipakikilala ng Bahay Saliksikan ng Bulacan (Center for Bulacan Studies) ng Bulacan State University ang librong Bulacan High School: Antolohiya ng Alaala sa Miyerkoles, Abril 19, 2017. Magsisimula ang programa sa ika-9 umaga, sa University Hostel ng BulSU, Lungsod ng Malolos. Ang librong Bulacan High […]