Panalangin sa Araw ng Alumni 2016

December 11, 2016 admin 0

PANALANGIN SA ARAW NG ALUMNI 2016 ni Nicanor A. Antonio (Class 1972) Mahal naming Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat Ikaw ang makapangyarihan sa lahat.  Ikaw ang may control sa lahat ng nangyayari sa aming buhay – bilang indibiduwal na mamayan, bilang isang komunidad at bilang […]